Zawieszany agregat uprawowo-siewny Avant

Zawieszany agregat uprawowo-siewny Avant

Duże wydajności powierzchniowe i znakomita jakość siewu: z takimi cechami, składany agregat uprawowo- siewny Avant udowadnia swoją siłę przede wszystkim przy pracy w wielu gospodarstwach. Przy dużej szerokości roboczej wynoszącej 4 m, 5 m lub 6 m praktycy korzystają z luźnego połączenia maszyn. Przestrzeń montażowa z przodu ciągnika jest sensownie wykorzystywana przez zbiornik ziarna. Nie ma dodatkowych obciążników.
W ten sposób otrzymamy zwrotny agregat z optymalnym rozdziałem masy, który osiąga duże wydajności również na mniejszych polach. Jest to możliwe dzięki czołowemu zbiornikowi na materiał siewny i zawieszonym z tyłu ciągnika kultywatorowi wirnikowymi, wałowi i redlicom.