Nabudowany siewnik AD-P Super

Nabudowany siewnik AD-P Super

Pneumatyczny nabudowany siewnik AD-P Super o szerokościach roboczych 3 m i 4 m, jest szczególnie przydatny w gospodarstwach o areale upraw od 200 ha do 500 ha oraz w firmach świadczących usługi.